Kontakt

Adresa:

Boston Language Services

Vojtecha Tvrdého 783/4

010 01 Žilina

 

Kontakt:

Libor Cabejšek ml.

0903 925 959

libor@blszilina.com

IČO: 48 327 212

DIČ: 1083487405

Fyzická osoba je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina od 18.9.2015. Číslo živnostenského registra 580-56754

 

Robert J. Nichols
0944 917 600
robert@blszilina.com
IČO: 50 167 367
DIČ: 1121301588

Fyzická osoba je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina od 1.2.2016. Číslo živnostenského registra 580-57415